22 593 (R 1433)
Wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met het voortzetten van de in het Statuut neergelegde rechtsorde ten aanzien van Aruba

nr. 21
MOTIE VAN HET LID VAN MIDDELKOOP C.S.

Voorgesteld 21 maart 1995

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

kennisnemend van het verzoek van de minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken in te stemmen met het slaan van het K.B. tot inwerkingtreding van de Rijkswet van 15 december 1994 betreffende de voortzetting van de in het Statuut neergelegde rechtsorde ten aanzien van Aruba;

overwegende, dat de Arubaanse regering nadrukkelijk heeft verklaard dat zij zich gebonden blijft achten aan de inhoud van het Protocol van 21 oktober 1993;

van mening, dat de rechtsstatelijke en democratische beginselen van het Koninkrijk vereisen dat de afspraken in het Protocol onverkort worden uitgevoerd;

stemt in met het verzoek van de minister,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Middelkoop

Bijleveld-Schouten

Rosenmöller

Boogaard

Van der Vlies

Naar boven