22 589 Betuweroute

Nr. 312 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 april 2012

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu verzocht mij in haar brief van 29 maart 2012 om een reactie op de brief van personeel van Keyrail aan FNV Spoor en de schriftelijke reactie van FNV Spoor daarop.

Het is niet haalbaar de gevraagde reactie te geven binnen de gestelde termijn van drie weken. In mijn reactie op de brieven uit uw verzoek wil ik namelijk de uitkomsten betrekken van mijn gesprek met Keyrail (dat is aangekondigd in de brief aan FNV Spoor waarvan u een afschrift heeft ontvangen1). In dit gesprek met Keyrail zal ik ook de briefwisseling tussen personeel van Keyrail en FNV Spoor aan de orde stellen.

De minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

2012D15006.

Naar boven