22 343 Handhaving milieuwetgeving

Nr. 274 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 november 2011

In mijn brief van 27 oktober 2011 heb ik U toegezegd het voornemen tot benoeming van de leden van externe onderzoekscommissie Otapan te melden.

Bij deze deel ik U mede dat ik na gesprekken met betrokkenen het voornemen heb om de navolgende personen te benoemen tot voorzitter en leden van de externe onderzoekscommissie Otapan:

de heer drs Pieter Zevenbergen te ’s-Gravenhage (voorzitter);

de heer drs. Ferd Crone te Leeuwarden (lid);

de heer Prof. dr. Miel Otto te Ubbergen (lid).

De heer Zevenbergen is waarnemend burgemeester van Middelharnis.

De heer Crone is burgemeester van Leeuwarden.

De heer Otto is onder meer docent bij TIAS en gastdocent Nijmegen Business School, Radbout Universiteit Nijmegen.

De externe onderzoekscommissie wordt op verzoek van de leden van de commissie bijgestaan door een secretaris, de heer drs. F.C. den Eerzamen RO te Oud-Beijerland.

In overleg met de externe onderzoekscommissie zal ik de onderzoeksopdracht nader formuleren. Conform mijn voornoemde toezegging zal ik de Kamer informeren over de conceptonderzoeksopdracht.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma

Naar boven