Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201122343 nr. 260

22 343 Handhaving milieuwetgeving

Nr. 260 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 september 2011

Met deze brief bied ik uw kamer twee rapporten aan.

Het rapport «IPPC vergunningen verouderen»1 beschrijft de resultaten van een representatief onderzoek van de VROM-Inspectie (VI) en de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) naar de actualiteit en kwaliteit van IPPC-vergunningen van gemeenten en waterschappen. Uit het onderzoek blijkt dat met name gemeenten niet altijd tijdig de vergunningen actualiseren en dat de kwaliteit van de gemeentelijke vergunningen achterblijft.

Het rapport «Toezicht milieuvergunningen TOP 2010»1 beschrijft de VI activiteiten in het kader van haar adviestaak op bevoegd gezag (met name provincies) bij de verlening van milieuvergunningen aan grote bedrijven. Uit het rapport blijkt dat het bevoegd gezag over het algemeen goed aandacht besteedt aan de normen maar dat aanscherping of wijziging van vergunningseisen vaak nog nodig is om tot een correcte implementatie van best beschikbare technieken te komen of om ervoor te zorgen dat vergunningsvoorschriften bij vergelijkbare bedrijven niet te zeer uiteen lopen. De inzet van de VROM-Inspectie is daarmee complementair aan de inzet van lokale vergunningverlening.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer