Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202022112 nr. 2843

22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 2843 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 februari 2020

Conform de toezegging van de Minister van Buitenlandse Zaken (Kamerstuk 22 112, nr. 2661) treft u in de bijlage de kwartaalrapportage met daarin alle lopende EU-wetgevingsdossiers waarvoor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verantwoordelijk is. Het overzicht betreft Europese verordeningen en richtlijnen1.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl