Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201922112 nr. 2780

22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 2780 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 maart 2019

Hierbij bied ik u de beantwoording aan (Kamerstuk 22 112, nr. 2781) van de schriftelijke vragen die op 27 september zijn gesteld door de vaste Commissie voor Financiën over het door de Minister van Buitenlandse Zaken op 10 juli 2018 toegezonden BNC fiche: MFK – Verordening Hervormingsondersteuningsprogramma (Kamerstuk 22 112, nr. 2633).

Door een misverstand is er tot nu toe nagelaten uw Kamer de antwoorden te sturen.

De regeringsleiders hebben op 14 december 2018 de Eurogroep gemandateerd om, in de context van het Meerjarig Financieel Kader (MFK), te werken aan de vormgeving, implementatie en timing van een budgettair instrument voor convergentie en concurrentievermogen voor de eurolanden. De kenmerken van het begrotingsinstrument zullen in juni 2019 worden goedgekeurd. Het instrument zal tot stand komen op basis van de normale, communautaire wetgevingsprocedure, op basis van het relevante Commissievoorstel, indien nodig aangepast.

Wat Nederland betreft is het Commissievoorstel voor een hervormingsondersteuningsprogramma, waar deze Kamervragen betrekking op hebben, en in het bijzonder de belangrijkste component hieruit, de zogenoemde Reform Delivery Tool (RDT), het relevante eventueel aan te passen voorstel. Dit voorstel kan invulling geven aan de gewenste koppeling tussen de EU-begroting en hervormingen die nationale economieën toekomstbestendig maken, zoals uiteengezet in het regeerakkoord. De meeste andere landen en de Commissie zien, net als Nederland, het hervormingsprogramma als het relevante voorstel om aan te passen.

Bij de beantwoording van de Kamervragen is daarom, waar relevant, ermee rekening gehouden dat de Verordening Hervormingsondersteuningsprogramma, op basis van de in juni 2019 goed te keuren kenmerken van het eurozoneinstrument, zal worden aangepast door de Commissie.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra