Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201922112 nr. 2744

22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 2744 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 december 2018

De Europese Commissie heeft op 12 december 2018 voorstellen uitgebracht om door middel van btw-relevante betaalgegevens de fraude in e-commerce beter te kunnen bestrijden.

Hierbij bericht ik u dat het niet haalbaar is gebleken om het BNC-fiche betreffende deze voorstellen uiterlijk binnen zes weken na publicatie aan uw Kamer te sturen. Vanwege de benodigde interdepartementale afstemming is meer tijd nodig. Uw Kamer zal het fiche zo spoedig mogelijk ontvangen.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra