22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 2727 MOTIE VAN HET LID LAAN-GESELSCHAP

Voorgesteld 20 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat individuen in korte tijd kunnen radicaliseren door online content en overgaan tot geweld;

van mening dat wanneer terroristische inhoud op het internet wordt aangetroffen, die inhoud zo snel mogelijk moet worden verwijderd om cyberjihad te stoppen;

constaterende dat de Verordening ter voorkoming van de verspreiding van online terroristische inhoud het mogelijk maakt om een verwijderingsbevel te geven aan een internetbedrijf, waarbij de content binnen één uur verwijderd dient te worden;

verzoekt de regering, te onderzoeken of en hoe het voor de toekomst mogelijk is om terroristische inhoud nog sneller dan binnen één uur van het internet te laten verwijderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Laan-Geselschap

Naar boven