22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 2725 MOTIE VAN HET LID MAEIJER

Voorgesteld 20 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Europese Unie vandaag de dag al meer dan 50 agentschappen/kenniscentra telt;

constaterende dat de Europese Commissie voorstelt om er nog eentje aan toe te voegen;

verzoekt de regering, niet in te stemmen met de oprichting van het EU-cybersecuritykenniscentrum,

en gaat over tot de orde van de dag.

Maeijer

Naar boven