22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 2724 MOTIE VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN VAN TOORENBURG

Voorgesteld 20 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de verordening ter voorkoming van de verspreiding van online terroristische inhoud het mogelijk maakt dat vanuit een andere lidstaat een verwijderingsbevel kan worden gegeven aan een internetbedrijf om materiaal binnen één uur van het internet te verwijderen en verwijderd te houden, zonder dat in de tussenkomst van een autoriteit in de ontvangende lidstaat is voorzien;

constaterende dat het hostingbedrijf tegen een dergelijk bevel weliswaar bezwaar of beroep kan instellen, maar dat dit rechtsmiddel volgens het voorstel in de lidstaat moet worden aangewend van waaruit het bevel is verstuurd;

van mening dat de verspreiding van terroristisch materiaal op het internet voorkomen moet worden, maar dat passende en adequate rechtsbescherming in het eigen land tegen een verwijderingsbevel uit een andere lidstaat niet gemist kan worden;

verzoekt de regering, zich te verzetten tegen een voorstel waarin een verwijderingsbevel uit een andere lidstaat rechtstreeks, zonder tussenkomst van een autoriteit in de ontvangende lidstaat, moet worden opgevolgd door een internetbedrijf, als daartegen geen rechtsmiddel openstaat in de ontvangende lidstaat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Van Toorenburg

Naar boven