22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 2021 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 november 2015

De Europese Commissie heeft op 30 september 2015 een actieplan over het onderwerp «Het opbouwen van een kapitaalmarktenunie» gepubliceerd. Bijgevoegd ontvangt u het actieplan, de achterliggende analyse en de kabinetsreactie op dit actieplan1. Ook ontvangt u bijgevoegd een afschrift van de reactie op de consultatie over de creatie van een Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct van de Europese Verzekerings- en Pensioenautoriteit (EIOPA)2.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven