22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 1979 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 juni 2015

Uw Kamer verzocht mij de position paper te doen toekomen, waarin de Nederlandse positie is vervat ten aanzien van de onderhandelingen voor het nieuwe Circulaire Economie pakket van de Europese Commissie.

De onderhandelingen over dit voorstel zijn nog niet begonnen. De Europese Commissie streeft er naar het pakket voor het einde van dit jaar te publiceren en heeft lidstaten verzocht hier inbreng voor te leveren. Het position paper en aanvullende voorstellen, die ik u hierbij doe toekomen1, zijn een handreiking aan de Commissie voor de richting waarin haar voorstellen zich zouden kunnen ontwikkelen.

Na het daadwerkelijk verschijnen van het voorstel van de Europese Commissie zal het kabinet haar standpunt vormen en uw Kamer nader informeren.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven