Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201422112 nr. 1889

22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 1889 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 augustus 2014

In acht genomen de afspraak gemaakt in het AO op 12 februari 2013 inzake informatievoorziening over Europese besluitvorming (Kamerstuk 22 112, nr. 1581) treft u bijgaand het antwoord van het kabinet aan op de consultatie van Europese verordening Ecolabel1.

Nederland is voorstander van het Europese Ecolabel en er is geen aanleiding die positie te veranderen. Het aandeel producten waarvoor een Europees milieukeur wordt gevraagd groeit gestaag maar is nog steeds relatief klein. Nederland is van mening dat meer producten, waaronder ook uit de food-sector, onder het Ecolabel kunnen worden gebracht. Voor de wat verdere toekomst wordt aan Brussel de suggestie gedaan om de mogelijkheid te bezien om de mate van duurzaamheid van producten op een simpele wijze voor consumenten duidelijk te maken.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl