Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201322112 nr. 1659

22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 1659 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 juli 2013

Op 24 april 2013 publiceerde Europese Commissie het groenboek «Voorbereiding op een volledig geconvergeerde audiovisuele wereld: Groei, creatie en waarden» (COM(2013) 231 def). De Europese Commissie heeft verzocht voor 31 augustus 2013 te reageren. In dit groenboek wordt ingegaan op de gevolgen van digitalisering, globalisering en convergentie van de sectoren telecommunicatie en media. Een van de onderliggende vragen is of deze convergentie vraagt om een uitbreiding van de reikwijdte van de richtlijn audiovisuele mediadiensten.

Met het oog op de voorhangprocedure van dertig dagen bied ik u, mede namens de minister van Economische Zaken, de bijgevoegde concept-reactie van het Nederlandse kabinet op dit groenboek aan1.

De reactie begint met vier voor het kabinet belangrijke uitgangspunten, namelijk: terughoudendheid met extra regulering en protectie, het belang van een open en vrij internet, het belang van een gemengd medialandschap en het belang van onafhankelijkheid van de media.

Vervolgens wordt de Nederlandse visie gegeven op een mogelijke herziening van de richtlijn audiovisuele mediadiensten. Tot slot wordt antwoord gegeven op de overige in het groenboek gestelde vragen.

Mede namens de Minister van Economische Zaken,

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer