Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201322112 nr. 1611

22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 1611 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 mei 2013

Hierbij stuur ik uw Kamer een afschrift van de kabinetsreactie op het «Groenboek inzake oneerlijke handelspraktijken in de food en non-food toeleveringsketen tussen ondernemingen in Europa», zoals die naar de Europese Commissie is verzonden1. Op 2 april 2013 heb ik de concept kabinetsreactie naar uw Kamer verzonden voor voorhang (Kamerstuk 22 112, nr. 1596).

De enige wijziging in de definitieve kabinetsreactie is dat er expliciet aandacht wordt gevraagd voor de gevolgen van oneerlijke handelspraktijken voor het midden- en kleinbedrijf en zzp´ers. Dit is conform mijn toezegging in de antwoorden, verstuurd op 23 april 2013, op vragen van de PvdA in het Schriftelijke Overleg voor de informele Raad voor Concurrentievermogen.

De minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer