22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 1316 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 januari 2012

Op 30 november 2011 heb ik de volgende voorstellen van de Commissie ontvangen waarover fiches worden opgesteld:

  • COM(2011) 793 Richtlijn betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR consumenten)

  • COM(2011) 794 Verordening betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen (Richtlijn ADR consumenten).

Over de ontwerprichtlijn en de ontwerpverordening worden BNC-fiches gemaakt. U zult deze helaas niet binnen de zes weken termijn ontvangen, doch wel zo snel mogelijk daarna.

Met deze brief wordt voldaan aan de toezegging zoals gedaan door de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in het AO over EU informatievoorziening van 21 december 2011.

De minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

Naar boven