22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 1293 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 december 2011

Naar aanleiding van de afspraken die zijn gemaakt tijdens het overleg op 21 december 2011 tussen staatssecretaris Knapen en de voortouwcommissie Europese Zaken over informatievoorziening op het vlak van Europese dossiers, informeer ik u hierbij over de vertraging in de verzending van het BNC-fiche over het wetgevingsvoorstel betreffende de oprichting van een Europees Grensbewakingssysteem (Eurosur).

Het fiche (met behandelvoorbehoud van beide Kamers) is vertraagd vanwege het kerstreces en zal u op 13 januari worden toegezonden.

De minister voor Immigratie, Integratie en Asiel,

G. B. M. Leers

Naar boven