22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 1231 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KOOPMANS EN JACOBI TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 1227

Voorgesteld 29 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de in het groenboek genoemde producten zoals groenten, zeker na de EHEC-crisis, promotie behoeven en voorlichting noodzakelijk is;

overwegende, dat de promotieregeling voorlichting en afzetbevordering landbouwproducten deel uit maakt van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en daarmee communautair beleid is;

overwegende, dat vanuit communautair beleid de verplichting voor de nationale overheid bestaat om aantal zaken te regelen zoals beoordeling en naleving van ingediende programma’s en de uitbetaling van de cofinanciering;

constaterende, dat vereenvoudiging van de regelgeving speerpunt van de voorstellen zijn en programma’s enkel kunnen worden ingediend door voor een bepaalde sector representatieve beroeps- of bedrijfsorganisaties en bij oprekking van de begunstigde term ook organisaties als Waddengoud;

constaterende, dat Nederlandse inzet zal zijn dat co-financiering in zijn huidige vorm wordt voortgezet en daarmee wederom de nationale co-financieringsbijdrage overlaat aan de sector;

verzoekt de regering de sector te faciliteren om de promotieregeling te kunnen benutten en de financiering van het nationale deel van de co-financiering te kunnen blijven realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koopmans

Jacobi

Naar boven