22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 1227 MOTIE VAN HET LID KOOPMANS

Voorgesteld 28 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de in het Groenboek genoemde producten zoals groenten, zeker na de EHEC-crisis, promotie behoeven en voorlichting noodzakelijk is;

overwegende, dat de promotieregeling voorlichting en afzetbevordering landbouwproducten deel uitmaakt van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en daarmee communautair beleid is;

overwegende, dat vanuit communautair beleid de verplichting voor de nationale overheid bestaat om een aantal zaken te regelen zoals beoordeling en naleving van ingediende programma's en de uitbetaling van de cofinanciering;

constaterende, dat programma's enkel kunnen worden ingediend door voor een bepaalde sector representatieve beroeps- of bedrijfsorganisaties en dat vereenvoudiging van de regelgeving speerpunt van de voorstellen is;

constaterende, dat de Nederlandse inzet zal zijn dat cofinanciering in haar huidige vorm wordt voortgezet en daarmee wederom de nationale cofinancieringsbijdrage overlaat aan de sector;

verzoekt de regering de sector te faciliteren om de promotieregeling te kunnen benutten en de financiering van het nationale deel van de cofinanciering te kunnen blijven realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koopmans

Naar boven