Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2004-2005
Kamerstuk 22054 nr. 85

Gepubliceerd op 5 januari 2005
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier22 054
Wapenexportbeleid

nr. 85
BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 december 2004

Graag informeer ik u hierbij, mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken, over het huidige beleid inzake de uitvoer van militaire goederen naar India en Pakistan.

In de eerdere brief over dit onderwerp (TK 22 054, nr. 72 en nr. 73 d.d. 7 juli 2003) werd u geïnformeerd dat in beginsel uitvoervergunningen zouden worden verleend voor retour-na-reparatie- en demonstratiezendingen, alsmede voor after-sales leveranties bestemd voor marine of luchtmacht van beide landen.

After-sales leveranties voor de landmacht zouden zorgvuldig worden beoordeeld op de risico's van inzet in het conflict in Kashmir. Met betrekking tot nieuwe leveranties aan alle krijgsmachtdelen van beide landen zou een terughoudend beleid worden gevoerd. Mochten de in de brief geconstateerde positieve ontwikkelingen in de relatie tussen India en Pakistan zich voortzetten, dan zou ook voor deze nieuwe leveranties een minder restrictief beleid mogelijk zijn.

Deze positieve ontwikkeling in de relatie heeft zich sindsdien voortgezet. Op basis daarvan heeft in het afgelopen jaar een geleidelijke (verdere) verruiming van bovenstaand beleid plaatsgevonden in de zin dat nu ook voor nieuwe leveranties ten behoeve van de Indiase en Pakistaanse marine in beginsel uitvoervergunningen worden verleend. Dit geldt eveneens voor nieuwe leveranties aan de luchtmacht en landmacht van beide landen voor zover deze betrekking hebben op materieel dat niet geschikt is voor inzet in het Kashmir-conflict. Uiteraard worden alle aanvragen voor uitvoervergunningen strikt getoetst aan de criteria van de Europese gedragscode.

Het verruimde Nederlandse beleid is in overeenstemming met dat van de EU-partners, voor wie de positieve ontwikkelingen in de regio eveneens aanleiding is geweest hun uitvoerbeleid te versoepelen. Uiteraard worden deze ontwikkelingen blijvend nauwlettend gevolgd.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

B. R. Bot

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl