Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2004-2005
Kamerstuk 22054 nr. 84

Gepubliceerd op 3 januari 2005
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier22 054
Wapenexportbeleid

nr. 84
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 december 2004

Naar aanleiding van de u eerder aangeboden «notitie over meer openbaarheid met betrekking tot de rapportage over de uitvoer van militaire goederen» van 27 februari 1998 (22 054, nr. 30), doe ik u hierbij een overzicht toekomen van de waarde van de in het eerste halfjaar van 2004 afgegeven vergunningen voor de uitvoer van militaire goederen per land van eindbestemming.

Zoals altijd, is het kabinet bereid om in een vertrouwelijk en mondeling overleg met de Kamer in te gaan op de individuele transacties die aan deze overzichten ten grondslag lagen en op de wijze waarop deze transacties aan de uitgangspunten van het Nederlandse wapenexportbeleid zijn getoetst.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

C. E. G. van Gennip

2004 (1e helft)

Tabel 1: Waarde van afgegeven vergunningen voor de definitieve uitvoer van militaire goederen in het eerste halfjaar van 2004 per categorie1

Hoofdcategorie A «Wapens & Munitie»2004 (1) waarde in mln euro's
1. Tanks
2. Pantservoertuigen22,00
3. Groot kaliber wapens (>12,7 mm)
4. Gevechtsvliegtuigen
5. Gevechtshelikopters
6. Oorlogsschepen29,35
7. Geleideraketten0,24
8. Klein kaliber wapens (<=12,7 mm)0,06
9. Munitie en explosieven3,38
10. Onderdelen en componenten voor «wapens en munitie»285,97
Totaal Cat. A141,00
Hoofdcategorie B «Overige militaire goederen»2004 (1) waarde in mln euro's
1. Overige militaire voertuigen
2. Overige militaire vliegtuigen en helikopters
3. Overige militaire vaartuigen
4. Militaire elektronica103,48
5. ABC-stoffen voor militair gebruik
6. Militair oefenmaterieel1.81
7. Producten voor bepantsering en bescherming
8. Militaire hulp- en productieapparatuur0,29
9. Militaire technologie en programmatuur4,77
10. Onderdelen en componenten voor «overige militaire goederen»3203,88
Totaal Cat. B314,23
Totaal Cat A + B455,23

1 De afronding naar twee cijfers achter de komma betekent voor zowel tabel 1 als tabel 2 dat subcategorieën waarvan de waarde onder de 10 000 euro blijft niet apart vermeld worden.

2 De subcategorie A10 (onderdelen en componenten voor «wapens en munitie»), betreft in deze periode grotendeels leveranties van onderdelen van tanks en andere militaire gevechtsvoertuigen aan de Duitse fabrikant van zulke systemen (totaal circa € 29 miljoen) en leveranties van onderdelen van gevechtsvliegtuigen en gevechtshelikopters aan de fabrikanten van zulke systemen in de Verenigde Staten (totaal circa € 15 miljoen).

3 De subcategorie B10 onderdelen en componenten voor «overige militaire goederen» betreft met name leveranties van delen van militaire elektronica (radar en maritieme C3-systemen) aan Zuid-Korea (totaal circa € 72 miljoen) en aan Griekenland (circa € 43 miljoen) en leveranties van delen van «overige militaire voertuigen» aan Duitsland (circa € 30 miljoen).

Tabel 2: Waarde van afgegeven vergunningen voor de definitieve uitvoer van militaire goederen in het eerste halfjaar van 2004 per land van bestemming

2004 (1e helft) waarde in mln euro's

Land van bestemmingCat. ASpecificatieCat. BSpecificatieTOTAAL
Argentinië 0,05B100,05
Bahrein 0,02B100,02
Bangla Desh 1,17B101,17
Canada1,74A8,A101,05B102,79
Chili0,33A9 0,33
Denemarken0,68A8,A1010,13B4,B9,B1010,81
Duitsland 37,33A2,A3,A7,A8,A9,A1040,50B9,B1077,83
Finland0,59A10B90,59
Frankrijk6,70A8,A1029,39B4,B8,B9,B1036,09
Griekenland29,98A6,A10129,67B4,B9,B10159,65
Hongarije0,45A10 0,45
Ierland 0,15B100,15
India 0,15B100,15
Indonesië 0,17B100,17
Italië7,98A9,A1012,95B4,B1020,93
Japan 0,03B40,03
MaleisiëA8,A102,30B102,30
Marokko 0,13B100,13
Noorwegen0,06A9,A100,27B100,33
Oostenrijk1,11A10 1.11
Polen0,45A8,A100,01B40,46
Portugal0,46A100,40B100,86
Qatar 0,23B100,23
Rusland0,50A10 0,50
Singapore 0,04B4,B100,04
Slovenië0,06A10 0,06
Spanje0,82A8,A100,57B101,39
Taiwan3.83A10 3,83
Thailand 0,59B100,59
Tsjechië0,52A8,A9,A10 0,52
Turkije0,40A8,A9,A102,45B9,B102,85
Ver. Arab. Emiraten 0,43B100,43
V.S. v. Amerika20,19A8,A9,A101,01B4,B9,B1021,20
Ver. Koninkrijk5,41A8,A9,A104,40B4,B9,B109,81
Zuid AfrikaA100,09B40,09
Zuid KoreaA1073,56B1073,56
Zweden1,72A100,47B4,B6,B102,19
Zwitserland0,16A8,A9,A101,83B6,B101,99
Overige NAVO419,53A100,01B1019,54
Landen met waarden onder de 10 000 euro:5
Aruba, Australië, Nieuw Zeeland, OmanA80,01B100,01
Totaal141,00 314,23 455,23

4 De post «overige NAVO-landen» heeft betrekking op vergunningen voor de uitvoer van onderdelen vallende onder de subcategorie A10, waarbij meerdere NAVO-landen (excl. Turkije) als eindbestemming zijn toegestaan. In de praktijk wordt dit type vergunning gebruikt bij de toeleverantie van onderdelen aan producenten die uit voorraad willen kunnen leveren aan de op de vergunning als eindgebruikers vermelde NAVO-afnemers.

5 In Nederland is ook de uitvoer van pistolen of geweren voor sport-of jachtdoeleinden vergunningplichtig. Indien zulke vuurwapens voor langere tijd in het buitenland zullen verblijven, ook als deze meereizen met de eigenaar, zal een vergunning voor definitieve uitvoer aangevraagd moeten worden. Een deel van de uitvoer naar de in de opsomming vermelde bestemmingslanden, waarvoor de totale vergunningwaarde de 10 000 euro niet overschreed, heeft betrekking op dergelijke uitvoertransacties.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl