Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2003-2004
Kamerstuk 22054 nr. 75

Gepubliceerd op 27 november 2003
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier22 054
Wapenexportbeleid

nr. 75
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 18 november 2003

Naar aanleiding van de u eerder aangeboden «notitie over meer openbaarheid met betrekking tot de rapportage over de uitvoer van militaire goederen» van 27 februari 1998 (22 054, nr. 30), doe ik u hierbij, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken, een overzicht toekomen van de waarde van de in het eerste halfjaar van 2003 afgegeven vergunningen voor de uitvoer van militaire goederen per land van eindbestemming.

Zoals altijd is de Regering bereid, bijvoorbeeld tijdens het Algemeen Overleg Wapenexportbeleid van donderdag 20 november a.s., om in een vertrouwelijk en mondeling overleg met de Kamer in te gaan op de individuele transacties die aan deze overzichten ten grondslag lagen en op de wijze waarop deze transacties aan de uitgangspunten van het Nederlandse wapenexportbeleid zijn getoetst.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

C. E. G. van Gennip

2003 (I)

Tabel 1: Waarde van afgegeven vergunningen voor de definitieve uitvoer van militaire goederen in het eerste halfjaar van 2003 per categorie1

Hoofdcategorie A «Wapens en Munitie»2003 (I)waarde in mln euro's
1. Tanks
2. Pantservoertuigen4.80
3. Groot kaliber wapens (>12,7 mm)15.10
4. Gevechtsvliegtuigen
5. Gevechtshelikopters
6. Oorlogsschepen35.34
7. Geleideraketten
8. Klein kaliber wapens (<=12,7 mm)0.47
9. Munitie en explosieven15.01
10. Onderdelen en componenten voor «wapens en munitie» 2189.48
Totaal Cat. A260.20
  
Hoofdcategorie B «Overige militaire goederen» 2003 (I)waarde in mln euro's
1. Overige militaire voertuigen6.45
2. Overige militaire vliegtuigen en helicopters
3. Overige militaire vaartuigen
4. Militaire elektronica147.56
5. ABC-stoffen voor militair gebruik
6. Militair oefenmaterieel1.67
7. Producten voor bepantsering en bescherming0.01
8. Militaire hulp- en productie-apparatuur0.74
9. Militaire technologie en programmatuur0.52
10. Onderdelen en componenten voor «overige militaire goederen»366.83
Totaal Cat. B223.78
Totaal Cat. A + B483.48

Tabel 2: Waarde van afgegeven vergunningen voor de definitieve uitvoer van militaire goederen in het eerste halfjaar van 2003 per land van bestemming

  2003 (I)waarde in mln euro's       
Land van bestemmingCAT. ASpecificatieCAT. BSpecificatieTOTAAL
Argentinië0,08B100,08    
Bahrein0,56A106,35B16,91    
Brazilië0,43A100,43    
Brunei0,21B100,21    
Canada0,37A8,A10B100,37    
Chili0,02B100,02    
Denemarken0,26A8, A100,08B100,34    
Duitsland10,12A8,A9,A103,66B4,B9,B1013,78    
Finland0,60A8,A100,60    
Frankrijk1,34A103,41B4,B8,B9,B104,75    
Griekenland43,72A2,A6,A9,A100,77B4,B1044,49    
Hong Kong0,03B40,03    
India0,22A100,72B40,94    
Indonesië5,02A105,02    
Israël0,01A100,01    
Italië1,90A8,A100,37B4,B102,27    
Japan0,32B9,B100,32    
Jordanië15,10A30,10B115,20    
Maleisië1,50A101,30B42,80    
Marokko0,28B100,28    
Noorwegen0.01A8,A90,01    
Oostenrijk3,15A8,A9,A103,15    
Polen81,03B4,B1081,03    
Portugal0,76B100,76    
Saoedi-Arabië0,78A100,78    
Singapore0,03B100,03    
Spanje2,69A8,A9,A100,41B4,B9,B103,10    
Thailand0,33B100,33    
Turkije5,71A1062,79B4,B9,B1068,50     
Ver. Arab. Emiraten0,08B100,08     
V.S. v. Amerika153,31A8,A9,A1017,67B4,B6,B7,B10170,98    
Ver.Koninkrijk10,63A8,A9,A105,21B4,B8,B1015,84    
Zambia0,26B80,26     
Zuid Korea37,37B1037,37    
Zweden1,18A8,A9,A100,11B4,B61,29    
Zwitserland1,15A8,A9,A100,01B91,16     
Diverse NAVO40,43A100,43     
Landen met waarden onder de 10 000 euro:
Australië, Canada, Kenia, Ned.Antillen, Nw-Zeeland, Polen, Qatar, Tsjechische Republiek, Zuid-Afrika, Zuid-Korea50,01A4,A8,A100,02B4, B100,03    
Totaal260,20 223,78 483,98    

Voetnoten behorende bij tabel 1 en tabel 2 van het eerste halfjaar van 2003

1 De afronding naar twee cijfers achter de komma betekent voor zowel tabel 1 als tabel 2 dat subcategorieën waarvan de waarde onder de 10 000 euro blijft niet apart vermeld worden.

2 De subcategorie A10 (onderdelen en componenten voor «wapens en munitie»), betreft grotendeels de post van € 39 045 585, zijnde delen van (gevechts)vliegtuigen en pantservoertuigen en € 101 828 760, zijnde canisters en delen daarvoor t.b.v. het PAC 3 programma, voor de Verenigde Staten.

3 De subcategorie B10 onderdelen en componenten voor «overige militaire goederen» betreft met name een post van € 37 369 299 op Zuid-Korea; zijnde delen voor cryogene koelers, delen voor radarvuurleidingssystemen en SOTAS modules voor militaire voertuigen. Daarnaast nog een post van €15 392 628 zijnde delen van Javelin trainingssimulatoren naar de Verenigde Staten.

4 De post «Diverse NAVO-landen» heeft betrekking op vergunningen voor de uitvoer van onderdelen vallende onder de subcategorie A10, waarbij meerdere NAVO-landen (excl. Griekenland en Turkije) als eindbestemming zijn toegestaan. In de praktijk wordt dit type vergunning gebruikt bij de toeleverantie van onderdelen aan producenten die uit voorraad willen kunnen leveren aan de op de vergunning als eindgebruikers vermelde NAVO-afnemers.

5 In Nederland is ook de uitvoer van pistolen of geweren voor sport-of jachtdoeleinden vergunningplichtig. Indien zulke vuurwapens voor langere tijd in het buitenland zullen verblijven, ook als deze meereizen met de eigenaar, zal een vergunning voor definitieve uitvoer aangevraagd moeten worden. Een deel van de uitvoer naar de in de opsomming vermelde bestemmingslanden, waarvoor de totale vergunningwaarde de 10 000 euro niet overschreed, heeft betrekking op dergelijke uitvoertransacties.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl