Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2002-2003
Kamerstuk 22054 nr. 65

Gepubliceerd op 4 november 2002
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier22 054
Wapenexportbeleid

nr. 65
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 25 oktober 2002

Naar aanleiding van de u eerder aangeboden «Notitie over meer openbaarheid met betrekking tot de rapportage over de uitvoer van militaire goederen» van 27 februari 1998 (22 054, nr. 30), doe ik u hierbij, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken, een overzicht toekomen van de waarde van de in het eerste halfjaar van 2002 afgegeven vergunningen voor de uitvoer van militaire goederen per categorie goederen, alsook een overzicht van de waarde van de in het eerste halfjaar van 2002 afgegeven vergunningen voor de uitvoer van militaire goederen per land van eindbestemming.

Zoals altijd, ben ik graag bereid om in een vertrouwelijk en mondeling overleg met de Kamer in te gaan op de individuele transacties die aan deze overzichten ten grondslag lagen en op de wijze waarop deze transacties aan de uitgangspunten van het Nederlandse wapenexportbeleid getoetst zijn.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

J. G. Wijn

2002 (I)

Tabel 1: Waarde van afgegeven vergunningen voor de definitieve uitvoer van militaire goederen in het eerste halfjaar van 2002 per categorie1

Hoofdcategorie A «Wapens en Munitie»2002 (I) waarde in mln euro's
1. Tanks0
2. Pantservoertuigen0
3. Groot kaliber wapens (>12,7 mm)0
4. Gevechtsvliegtuigen0
5. Gevechtshelikopters0
6. Oorlogsschepen59,55
7. Geleideraketten0
8. Klein kaliber wapens (<=12,7 mm)1,87
9. Munitie en explosieven12,12
10. Onderdelen en componenten voor «wapens en munitie»290,02
Totaal Cat. A163,56
Hoofdcategorie B «Overige militaire goederen»2002 (I) waarde in mln euro's
1. Overige militaire voertuigen0
2. Overige militaire vliegtuigen en helikopters0
3. Overige militaire vaartuigen0
4. Militaire elektronica5,09
5. ABC-stoffen voor militair gebruik0
6. Militair oefenmaterieel1,84
7. Producten voor bepantsering en bescherming0
8. Militaire hulp- en productie-apparatuur0,47
9. Militaire technologie en programmatuur0,28
10. Onderdelen en componenten voor «overige militaire goederen»3101,81
Totaal Cat. B109,49
Totaal Cat. A + B273,05

Tabel 2: Waarde van afgegeven vergunningen voor de definitieve uitvoer van militaire goederen in het eerste halfjaar van 2002 per land van bestemming

2002 (I) waarde in mln euro's
Land van bestemmingCAT. ASpecificatieCAT. BSpecificatieTOTAAL
Angola00,40B80,40
Australië0,02A1000,02
Bahrein0,15A90,03B100,18
Bangladesh00,52B100,52
Brazilië0,39A1000,39
Canada0,87A8,A9,A102,38B4,B8,B103,25
Chili0,50A9,A100,01B100,51
Denemarken0,51A100,14B100,65
Duitsland13,33A8,A9,A102,54B4,B1015,87
Finland0,54A8,A1000,54
Frankrijk3,85A8,A9,A103,89B4,B8,B107,74
Griekenland40,15A6,A102,85B4,B1043,00
Ierland00,89B40,89
Indonesië00,96B100,96
Italië2,66A8,A101,48B104,14
Japan0,01A1000,02
Jemen0,08A1000,08
Maleisië1,82A100,03B4,B101,85
Marokko00,10B100,10
Noorwegen0,02A9,A100,01B4,B100,03
Oostenrijk0,88A8,A9,A1000,88
Portugal00,32B100,32
Qatar01,06B101,06
Saoedi-Arabië20,98A6020,98
Singapore00,03B100,03
Spanje0,50A8,A9,A100,12B4,B100,62
Taiwan21,67A103,22B1024,89
Thailand02,32B4,B6,B102,32
Turkije0,88A100,73B101,61
Ver. Arab. Emiraten01,14B101,14
V.S. v. Amerika34,79A8,A9,A1074,21B4,B8,B9,B10109,00
Ver. Koninkrijk3,66A8,A9,A103,17B4,B106,83
Zuid Afrika0,04A8,A9,A1000,04
Zuid Korea0,50A106,73B107,23
Zweden1,54A9,A100,05B41,59
Zwitserland0,90A8,A9,A100,14B101,04
Diverse NAVO412,31A10012,31
Landen met waarden onder de 10 000 euro: 
Botswana, Egypte, India, Nw-Zeeland, Oman, Peru, Roemenië, Tsjechische Republiek500,02B4, B100,02
Totaal163,56 109,49 273,05

Voetnoten behorende bij tabel 1 en tabel 2 van het eerste halfjaar van 2002

1 De afronding naar twee cijfers achter de komma betekent voor zowel tabel 1 als tabel 2 dat subcategorieën waarvan de waarde onder de 10 000 euro blijft niet apart vermeld worden.

2 De subcategorie A10, onderdelen en componenten voor «wapens en munitie», bestaat voor het merendeel uit leveranties die voortvloeien uit compensatie-afspraken die gemaakt werden bij de Nederlandse aanschaf van F-16 gevechtsvliegtuigen en AH 64 Apache gevechtshelikopters. De Nederlandse industrie levert onder die afspraken onderdelen van met name de landingsgestellen en de motoren van deze toestellen (o.a. 20 miljoen Euro aan de VS). Daarnaast vallen, voor zover deze tot onderdelen van oorlogsschepen gerekend worden, ook militaire scheepsradarinstallaties en andere maritieme subsystemen onder deze post. De leveranties aan Taiwan t.b.v. het onderhoud van de Sea Dragons vallen ook onder deze post (22 miljoen Euro). Tot slot is voor 13 miljoen Euro aan onderdelen voor tanks en pantservoertuigen geleverd aan Duitsland.

3 De subcategorie B10 onderdelen en componenten voor «overige militaire goederen» is opgebouwd uit een order aan de VS ter waarde van 74 miljoen Euro. Het betreft hier onderdelen voor een trainingssimulator voor een anti-tank wapen. Het resterende bedrag betreft onderdelen van radarsystemen geleverd aan diverse landen.

4 De post «Diverse NAVO-landen» heeft betrekking op vergunningen voor de uitvoer van onderdelen vallende onder de subcategorie A10, waarbij meerdere NAVO-landen (excl. Griekenland en Turkije) als eindbestemming zijn toegestaan. In de praktijk wordt dit type vergunning gebruikt bij de toeleverantie van onderdelen aan producenten die uit voorraad willen kunnen leveren aan de op de vergunning als eindgebruikers vermelde NAVO-afnemers.

5 In Nederland is ook de uitvoer van pistolen of geweren voor sport-of jachtdoeleinden vergunningplichtig. Indien zulke vuurwapens voor langere tijd in het buitenland zullen verblijven, ook als deze meereizen met de eigenaar, zal een vergunning voor definitieve uitvoer aangevraagd moeten worden. Een deel van de uitvoer naar de in de opsomming vermelde bestemmingslanden, waarvoor de totale vergunningwaarde de 10 000 euro niet overschreed, heeft betrekking op dergelijke uitvoertransacties.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl