Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2001-2002
Kamerstuk 22054 nr. 60

Gepubliceerd op 12 december 2001
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier22 054
Wapenexportbeleid

nr. 60
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 7 december 2001

Naar aanleiding van de u eerder aangeboden «notitie over meer openbaarheid met betrekking tot de rapportage over de uitvoer van militaire goederen» van 27 februari 1998 (22 054, nr. 30), doe ik u hierbij, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken, een overzicht toekomen van de waarde van de in het eerste halfjaar van 2001 afgegeven vergunningen voor de uitvoer van militaire goederen per categorie goederen, alsook een overzicht van de waarde van de in het eerste halfjaar van 2001 afgegeven vergunningen voor de uitvoer van militaire goederen per land van eindbestemming.

Zoals altijd, is de Regering bereid om in een vertrouwelijk en mondeling overleg met de Kamer in te gaan op de individuele transacties die aan deze overzichten ten grondslag lagen en op de wijze waarop deze transacties aan de uitgangspunten van het Nederlandse wapenexportbeleid getoetst zijn.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

G. Ybema

Tabel 1: Waarde van afgegeven vergunningen voor de definitieve uitvoer van militaire goederen in het eerste halfjaar van 2001 per categorie

Hoofdcategorie A «Wapens en Munitie»

20011 waarde in mln guldens

1. Tanks132,3
2. Pantservoertuigen
3. Groot kaliber wapens (>12,7 mm)
4. Gevechtsvliegtuigen
5. Gevechtshelikopters
6. Oorlogsschepen
7. Geleide raketten
8. Klein kaliber wapens (≤ 12,7 mm)0,7
9. Munitie en explosieven58,6
10. Onderdelen en componenten voor «wapens en munitie»2167,2
Totaal Cat. A358.8

Hoofdcategorie B «Overige militaire goederen»

20011 waarde in mln guldens

1. Overige militaire voertuigen2,6
2. Overige militaire vliegtuigen en helikopters
3. Overige militaire vaartuigen
4. Militaire elektronica7,7
5. ABC-stoffen voor militair gebruik
6. Militair oefenmaterieel5,7
7. Producten voor bepantsering en bescherming
8. Militaire hulp- en productie-apparatuur6,1
9. Militaire technologie en programmatuur0,5
10. Onderdelen en componenten voor «overige militaire goederen»337,5
Totaal Cat. B360,1
Totaal Cat. A + B718,9

Tabel 2: Waarde van afgegeven vergunningen voor de definitieve uitvoer van militaire goederen in het eerste halfjaar van 2001 per land van bestemming

20011 waarde in mln guldens

Land van bestemmingCAT. A SpecificatieCAT. BSpecificatieTOTAAL
Australië1,2A100,6B101,8
Brazilië1,8A901,8
Bulgarije00,2B40,2
Canada5,9A8, A105,5B6, B1011,4
Chili1,4A9, A1001,4
Denemarken0,3A9, A100,1B100,4
Duitsland25,8A8, A9, A1019,3B4, B1045,1
Egypte00,3B100,3
Finland0,2A8, A9, A106,5B4, B106,7
Frankrijk0,2A108,2B4, B8, B108,4
Griekenland0108,1B10108,1
Indonesië00,7B40,7
Italië2,9A100,2B43,1
Japan00,3B100,3
Maleisië02,6B42,6
Marokko04,7B104,7
Nieuw Zeeland00,4B100,4
Nigeria02,6B12,6
Noorwegen143,0A1, A8, A9, A100,4B10147,4
Oostenrijk0,3A8, A1000,3
Qatar01,5B101,5
Singapore0,5A100,6B101,1
Spanje0,2A8, A9, A100.2B100,4
Taiwan40,5A1015,8B1056,3
Thailand00,7B100,7
Turkije03,7B103,7
Venuzuela03,9B103,9
Verenigd Koninkrijk31,3A8, A9, A101,2B4, B1032,5
Verenigde Arabische Emiraten (VAE)03,0B103,0
Verenigde Staten van Amerika75,3A8, A9, A10153,4B4, B6, B9, B10228,7
Zuid Afrika00,1B100,1
Zuid-Korea1,1A9, A1011,8B1012,9
Zweden2,2A100,7B4, B102,9
Zwitserland1,1A8, A9, A102,1B103,2
Diverse NAVO-landen319,6A100,6B1020,2
Landen met waarden onder de 100 000 gulden:
Argentinië, Bahrein, Oman, Portugal, Thailand, Tsjechische Republiek400,1 0,1
Totaal358,8 360,1 718,9

Voetnoten behorende bij tabel 1 en 2 van het eerste halfjaar van 2001

1 De afronding naar één cijfer achter de komma betekent voor zowel tabel 1 als tabel 2 dat subcategorieën waarvan de waarde onder de 100 000,– gulden blijft niet apart vermeld worden.

2 De subcategorie A10, onderdelen en componenten voor «wapens en munitie», bestaat voor het merendeel uit leveranties die voortvloeien uit compensatie-afspraken die gemaakt werden bij de Nederlandse aanschaf van F-16 gevechtsvliegtuigen en AH 64 Apache gevechtshelikopters. De Nederlandse industrie levert onder die afspraken onderdelen van met name de landingsgestellen en de motoren van deze toestellen. Daarnaast vallen, voor zover deze tot onderdelen van oorlogsschepen gerekend worden, ook militaire scheepsradarinstallaties en andere maritieme subsystemen onder deze post.

3 De post «Diverse NAVO-landen» heeft betrekking op vergunningen voor de uitvoer van onderdelen vallende onder de subcategorie A10, waarbij meerdere NAVO-landen (excl. Griekenland en Turkije) als eindbestemming zijn toegestaan. In de praktijk wordt dit type vergunning gebruikt bij de toeleverantie van onderdelen aan producenten die uit voorraad willen kunnen leveren aan de op de vergunning als eindgebruikers vermelde NAVO-afnemers.

4 In Nederland is ook de uitvoer van pistolen of geweren voor sport- of jachtdoeleinden vergunningplichtig. Indien zulke vuurwapens voor langere tijd in het buitenland zullen verblijven, ook als deze meereizen met de eigenaar, zal een vergunning voor definitieve uitvoer aangevraagd moeten worden. Een deel van de uitvoer naar de in de opsomming vermelde bestemmingslanden, waarvoor de totale vergunningwaarde de 100 000 gulden niet overschreed, heeft betrekking op dergelijke uitvoertransacties. Dat in de eerste helft van 2001 geen waarde wordt vermeld in de categorie A vloeit voort uit het feit dat de waarde dermate gering was dat de afronding op nul uitkwam.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl