Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2000-2001
Kamerstuk 22054 nr. 55

Gepubliceerd op 30 januari 2001
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier22 054
Wapenexportbeleid

nr. 55
MOTIE VAN HET LID APOSTOLOU C.S.

Voorgesteld 24 januari 2001

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering met betrekking tot het wapenexportbeleid aan India en Pakistan actief wil deelnemen aan de bij de EU-gedragscode behorende notificatie- en consultatieprocedure om daarmee de mogelijkheid van beïnvloeding van het toetsingsproces bij de EU-partners beter te benutten;

van mening dat, in aanmerking nemende de spanningssituatie tussen India en Pakistan, een zeer restrictieve toepassing van de wapenexportcriteria vereist is;

verzoekt de regering exportvergunningen voor strategische goederen aan India en Pakistan te beperken tot retourzendingen na reparatie en onderhoud van reeds geleverde goederen en voorshands geen vergunningen te verlenen voor nieuwe wapenleveranties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Apostolou

De Haan

Hoekema

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl