Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 1998-1999
Kamerstuk 22054 nr. 38

Gepubliceerd op 6 oktober 1998
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier22 054
Wapenexportbeleid

nr. 38
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 2 oktober 1998

Naar aanleiding van de u eerder aangeboden «notitie over meer openbaarheid met betrekking tot de rapportage over de uitvoer van militaire goederen» van 27 februari 1998 (22 054, nr. 30), doe ik u hierbij, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken, een overzicht toekomen van de waarde van de in het eerste halfjaar van 1998 afgegeven vergunningen voor de uitvoer van militaire goederen per categorie goederen, alsook een overzicht van de waarde van de in het eerste halfjaar van 1998 afgegeven vergunningen voor de uitvoer van militaire goederen per land van eindbestemming.

Zoals altijd, is de regering bereid om in een vertrouwelijk en mondeling overleg met de Kamer in te gaan op de individuele transacties die aan deze overzichten ten grondslag lagen en op de wijze waarop deze transacties aan de uitgangspunten van het Nederlandse wapenexportbeleid getoetst zijn.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

G. Ybema

Waarde van afgegeven vergunningen voor de definitieve uitvoer van militaire goederen in het eerste halfjaar van 1998 per categorie

Hoofdcategorie A «Wapens en Munitie»1998 (I)
 waarde in mln guldens
1. Tanks96,4
2. Pantservoertuigen– 
3. Groot kaliber wapens (>12,7 mm)0,7
4. Gevechtsvliegtuigen– 
5. Gevechtshelikopters– 
6. Oorlogsschepen– 
7. Geleide raketten– 
8. Klein kaliber wapens (≤12,7 mm)0,7
9. Munitie en explosieven14,5
10. Onderdelen en componenten voor «wapens en munitie»1242,2
Totaal Cat. A354,5
Hoofdcategorie B «Overige militaire goederen»1998 (I)
 waarde in mln guldens
1. Overige militaire goederen0,2
2. Overige militaire vliegtuigen en helikopters– 
3. Overige militaire vaartuigen– 
4. Militaire elektronica20,4
5. ABC-stoffen voor militair gebruik– 
6. Militair oefenmaterieel14,3
7. Producten voor bepantsering en bescherming72,0
8. Militaire hulp- en productie-apparatuur3,6
9. Militaire technologie en programmatuur– 
10. Onderdelen en componenten voor «overige militaire goederen»184,9
Totaal Cat. B295,4
Totaal Cat. A + B649,9

Waarde van afgegeven vergunningen voor de definitieve uitvoer van militaire goederen in het eerste halfjaar van 1998 per land van bestemming in mln guldens

Land van bestemmingWapens en munitieOverige Militaire GoederenTOTAAL
Australië0,2 0,2
Brazilië0,3 0,3
Canada1,6 1,6
Chili114,89,2124,0
China 1,21,2
Colombia 7,17,1
Denemarken13,0 13,0
Duitsland26,844,170,9
Egypte0,40,10,5
Finland0,2 0,2
Frankrijk0,97,48,3
Griekenland6,61,88,4
India 1,81,8
Indonesië 9,69,6
Israël 71,771,7
Italië3,2 3,2
Japan 0,90,9
Macedonië 0,60,6
Noorwegen4,20,24,4
Oman 0,10,1
Oostenrijk1,4 1,4
Peru 0,70,7
Polen 0.70,7
Portugal0,6 0,6
Qatar0,33,23,5
Saoedi Arabië 4,84,8
Singapore1,00,31,3
Slovenië 0,10,1
Spanje0,3 0,3
Taiwan23,0 23,0
Thailand 2,82,8
Turkije1,180,381,4
Venezuela 1,41,4
Ver. Arabische Emiraten (VAE) 4,64,6
Verenigd Koninkrijk11,24,115,3
Verenigde Staten van Amerika119,26,6125,8
Zuid-Afrika 0,40,4
Zuid-Korea0,46,56,9
Zweden4,8 4,8
Zwitserland1,35,87,1
Diverse NAVO-landen217,517,334,8
Landen met waarden onder de 100 000 gulden:   
Bahrein, Eritrea, Ghana, Ierland, Irak, Libanon, Maleisië, Marokko, Nederlandse Antillen en    
Roemenië3  0,2
Totaal354,5295,4649,9

1 De subcategorie A10, onderdelen en componenten voor «wapens en munitie», bestaat voor het meerendeel uit leveranties die voortvloeien uit compensatie-afspraken die gemaakt werden bij de Nederlandse aanschaf van F-16 gevechtsvliegtuigen en AH 64 Apache gevechtshelikopters. De Nederlandse industrie levert onder die afspraken onderdelen van met name de landingsgestellen en de motoren van deze toestellen. Daarnaast vallen, omdat deze tot onderdelen van oorlogsschepen gerekend worden, ook militaire scheepsradarinstallaties en andere maritieme subsystemen onder deze post.

2 De post «Diverse NAVO-landen» heeft betrekking op vergunningen voor de uitvoer van onderdelen vallende onder de subcategorie A10, waarbij meerdere NAVO-landen (excl. Griekenland en Turkije) als eindbestemming zijn toegestaan. In de praktijk wordt dit type vergunning gebruikt bij de toeleverantie van onderdelen aan producenten die uit voorraad willen kunnen leveren aan de op de vergunning als eindgebruikers vermelde NAVO-afnemers.

3 In Nederland is ook de uitvoer van pistolen of geweren voor sport- of jachtdoeleinden vergunningplichtig. Indien zulke vuurwapens voor langere tijd in het buitenland zullen verblijven, ook als deze meereizen met de eigenaar, zal een vergunning voor definitieve uitvoer aangevraagd moeten worden. Een deel van de uitvoer naar de in de opsomming vermelde bestemmingslanden, waarvoor de totale vergunningwaarde de 100 000,– gulden niet overschreed, heeft betrekking op dergelijke uitvoertransacties. De vermelde uitvoer naar de bestemmingslanden Irak en Libanon had in beide gevallen betrekking op leveranties in opdracht van de Verenigde Naties en was bestemd voor VN-operaties in die landen.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl