Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 1997-1998
Kamerstuk 22054 nr. 36

Gepubliceerd op 16 juni 1998
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier22 054
Wapenexportbeleid

nr. 36
BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 3 juni 1998

Voor de goede orde moge ik, mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken, te uwer kennis brengen dat, anders dan vermeld in het slot van mijn brief van 9 april jl. (22 054, nr. 32), het niet mogelijk is gebleken uw Kamer reeds in de maand mei in het bezit te stellen van de geaggregeerde wapenexportcijfers over 1997 vanwege de aanpassingen die dit vergt in het systeem van informatievergaring van de Centrale Dienst In- en Uitvoer. Overeenkomstig het gestelde op bladzijde zeven van de notitie over meer openbaarheid met betrekking tot de rapportage over de uitvoer van militaire goederen van 27 februari 1998 (22 054, nr. 30) streeft de regering er onverminderd naar om het parlement nog dit jaar een dergelijk openbaar rapport over 1997 te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. van Mierlo

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl