Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 1997-1998
Kamerstuk 22054 nr. 34

Gepubliceerd op 23 april 1998
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier22 054
Wapenexportbeleid

nr. 34
MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN DOEL EN APOSTOLOU

Voorgesteld 16 april 1998

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat:

de Nederlandse regering zich nationaal en internationaal inzet om ongewenste proliferatie van wapens tegen te gaan;

de Europese en Nederlandse wapenexportcriteria bedoeld zijn bovengenoemd beleid inhoud te geven;

het gebrek aan controle op de doorvoer van wapens en strategische goederen via het Nederlandse grondgebied afbreuk doet aan bovengenoemde inzet;

verzoekt de regering

de wapenexportcriteria ook toe te passen op doorvoer van wapens en strategische goederen via het Nederlands grondgebied;

de controle op de doorvoer van wapens en strategische goederen via het Nederlandse grondgebied te versterken;

de vigerende wet- en regelgeving ter zake aan te passen, en de Kamer daarover te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Doel

Apostolou

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl