Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 1997-1998
Kamerstuk 22054 nr. 32

Gepubliceerd op 23 april 1998
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier22 054
Wapenexportbeleid

nr. 32
BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 9 april 1998

Onder verwijzing naar de brief van de griffier van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 30 maart 1998, doe ik U hierbij toekomen, mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken, een overzicht van de totale waarde van de in de tweede helft van 1997 verleende vergunningen voor de definitieve uitvoer van militaire goederen. In dit overzicht is de waarde van de verleende vergunningen uitgesplitst naar NAVO-landen en overige (niet-NAVO)landen.

Gelijktijdig met dit overzicht zal de Staatssecretaris van Economische Zaken, mede namens mij, de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken op vertrouwelijke basis schriftelijk informeren over de waarde per land, voor niet-NAVO landen, van de in de tweede helft van 1997 verleende uitvoervergunningen.

Overeenkomstig de staande afspraken informeert de Regering de Kamer thans halfjaarlijks schriftelijk en vertrouwelijk over de waarde van de verleende vergunningen voor definitieve uitvoer van militaire goederen. Volledigheidshalve merk ik op dat de Regering, blijkens de notitie inzake meer openbaarheid met betrekking tot de rapportage over de uitvoer van militaire goederen, die als Kamerstuk 22 054, nr. 30 op 27 februari 1998 aan de Kamer werd overgelegd, voornemens is in het vervolg de Kamer tweemaal per jaar langs de lijnen als uiteengezet in de bedoelde notitie in te lichten over deze uitvoer, te weten eenmaal in mei openbaar en eenmaal in oktober vertrouwelijk. Dit betekent dat de Regering de Kamer in mei 1998 de geaggregeerde cijfers over 1997 ter beschikking zal stellen.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. van Mierlo

Overzicht van de totale waarde van verleende vergunningen voor de definitieve uitvoer van militaire goederen over het 2e halfjaar 1997

NAVO-landenNLG 422 660 501,–
(excl. België en Luxemburg) 
overige (niet-NAVO)landenNLG 285 613 511,–
TotaalNLG 708 274 012,–

SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl