Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 1997-1998
Kamerstuk 22054 nr. 28

Gepubliceerd op 11 november 199722 054
Wapenexportbeleid

nr. 28
BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's Gravenhage, 30 oktober 1997

Ten vervolge van mijn brief van 22 mei 1997 (22 054, nr. 26) doe ik U hierbij, mede namens de Minister van Economische Zaken, een overzicht toekomen van de totale waarde van de in de eerste helft van 1997 verleende vergunningen voor de definitieve uitvoer van militaire goederen. In dit overzicht is de waarde van de verleende vergunningen uitgesplitst naar NAVO-landen en overige (niet-NAVO-)landen.

Gelijktijdig met dit overzicht zal de Minister van Economische Zaken, mede namens mij, de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken op vertrouwelijke basis schriftelijk informeren over de waarde per land, voor niet-NAVO-landen, van de in de eerste helft van 1997 verleende uitvoervergunningen. Ik hecht eraan, hier nogmaals te wijzen op de noodzaak van vertrouwelijke behandeling van deze landencijfers en verwijs in dit verband naar mijn desbetreffende opmerkingen tijdens algemeen overleg in Uw Kamer op 17 december 1996 en 25 juni jl. inzake het wapenexportbeleid van de Regering.

Overeenkomstig haar toezegging informeert de Regering de Kamer thans halfjaarlijks over de waarde van de verleende vergunningen voor de definitieve uitvoer van militaire goederen. Daartoe zal zij in de maanden mei en oktober de rapportage over de voorafgaande periode aan de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken doen toekomen. Voorts wordt de Kamer in overeenstemming met de toezegging van de Staatssecretaris van Defensie aan de vaste commissie van Defensie op 27 november 1996, ingelicht over de voorgenomen verkoop van overtollige wapensystemen.

Desgewenst is de Regering gaarne bereid de Kamer in vertrouwelijk mondeling overleg nadere informatie te verstrekken over de gerapporteerde gegevens.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. van Mierlo

BIJLAGE Overzicht van de totale waarde van de in de eerste helft van 1997 verleende vergunningen voor de definitieve uitvoer van militaire goederen, uitgesplitst naar NAVO-landen en overige landen

– NAVO-landen (België en Luxemburg uitgezonderd): Hfl.   390 547 848

– Overige landen: Hfl. 1 339 158.823

– Totaal: Hfl. 1 729 706.671

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl