Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201522054 nr. 258

22 054 Wapenexportbeleid

Nr. 258 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 18 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het afgelopen jaar een gewapend conflict is uitgebroken in het oosten van Oekraïne;

constaterende dat EU-lidstaten wapenleveranties aan Oekraïne overwegen;

verzoekt de regering, in EU-verband te pleiten tegen wapenleveranties aan Oekraïne,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk