Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201522054 nr. 257

22 054 Wapenexportbeleid

Nr. 257 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 18 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de mogelijkheid van de Kamer om het wapenexportbeleid zinvol te controleren afneemt naarmate de export verder in het verleden ligt;

constaterende dat de maandoverzichten exportvergunningen voor 2014 nog allemaal ontbreken;

verzoekt de regering, ernaar te streven de maandoverzichten uiterlijk twee maanden na het afgeven van de exportvergunning te publiceren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk