Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201422054 nr. 240

22 054 Wapenexportbeleid

Nr. 240 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 februari 2014

Conform de tijdens het Algemeen Overleg Wapenexportbeleid van 5 februari jl. gedane toezegging over informatie over alle in 2012 door Nederland verleende vergunningen voor de export van dual-usegoederen met een drempelwaarde van € 2.000.000,– per vergunning en met militair eindgebruik, ontvangt uw Kamer onderstaand overzicht. In 2012 zijn door Nederland vier vergunningen voor dual-usegoederen afgegeven die aan de gestelde criteria voldoen. Het betreft:

  • Vergunning afgegeven op 7 februari 2012 ter waarde van € 18.059.880,– voor (tweede generatie) beeldversterkerbuizen ter inbouw in nachtzichtkijkers voor het Zuid-Koreaanse leger;

  • Vergunning afgegeven op 7 februari 2012 ter waarde van € 4.428.640,– voor (tweede generatie) beeldversterkerbuizen ter inbouw in nachtzichtkijkers voor het Zuid-Koreaanse leger;

  • Vergunning afgegeven op 31 augustus 2012 ter waarde van € 9.742.079,– voor (tweede generatie) beeldversterkerbuizen ter inbouw in nachtzichtkijkers voor het Indiase leger;

  • Vergunning afgegeven op 9 oktober 2012 ter waarde van € 2.525.380,– voor warmtebeeldcamera’s voor het leger van Qatar.

Voordat deze vergunningen werden afgegeven, zijn de aanvragen getoetst aan de acht criteria van het EU Gemeenschappelijk Standpunt inzake wapenexport1.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen


X Noot
1

GS 2008/944 van 8 december 2008