22 054
Wapenexportbeleid

nr. 24
MOTIE VAN HET LID VAN DEN DOEL C.S.

Voorgesteld 17 december 1996

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende:

– dat de regering de criteria voor wapenexporten zorgvuldig dient toe te passen;

– dat de Kamer dienaangaande haar controlerende taak intensiever wil uitvoeren;

verzoekt de regering:

– de verkoop van wapensystemen, voor zover dit overtollig defensiematerieel betreft, vooraf aan de Kamer te melden;

– de Kamer m.i.v. 1997 elk half jaar (januari en juli) te informeren over de wapenexporten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Doel

Houda

Van den Bos

Naar boven