Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2013-2014
Kamerstuk 22054 nr. 232

Gepubliceerd op 1 oktober 2013

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier Herdruk van22 054 Wapenexportbeleid

Nr. 232 HERDRUK1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 september 2013

Met deze brief informeer ik u dat met Jordanië principe-overeenstemming is bereikt over de verkoop van vijftien F-16 jachtvliegtuigen in de MidLife Update M5-configuratie en 52 Maverick lucht-grondraketten. De vliegtuigen worden geleverd met missie en overig ondersteunend materieel.

Over het voornemen om de F-16 vliegtuigen te verkopen, is uw Kamer met de beleidsbrief van april 2011 en daarna door middel van het Materieelprojectenoverzicht geïnformeerd. In september worden met Jordanië afrondende besprekingen gevoerd. Naar verwachting zal het verkoopcontract begin oktober 2013 worden getekend.

Jordanië verwerft de Nederlandse F-16 vliegtuigen ter vervanging van eigen, verouderde F-16 toestellen. Jordanië zal naar verwachting deze verouderde toestellen doorverkopen aan een ander land. Hierdoor zal de omvang van de Jordaanse vloot in aantal F-16 vliegtuigen gaan afnemen. De van Nederland gekochte toestellen zullen vanaf eind 2015 tot begin 2016 in drie keer aan Jordanië worden geleverd. Onderhouds- en gebruikersopleidingen maken deel uit van deze overeenkomst. De kosten van deze opleidingen maken deel uit van de verkoopprijs.

De vliegtuigen worden in operationele staat overgedragen. Defensie zal de toestellen voorafgaand aan de overdracht gereed maken voor levering en in een door de Verenigde Staten aangegeven configuratie ombouwen. Ook deze kosten maken deel uit van de verkoopprijs.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de overdracht van het materieel in januari 2012 getoetst aan de acht criteria zoals geformuleerd in het Gemeenschappelijk Standpunt van de Europese Unie inzake wapenexport. Uit de toetsing is gebleken dat het niet te verwachten is dat de overdracht van dit materieel gevolgen zal hebben voor de mensenrechtensituatie in Jordanië of voor de interne verhoudingen.

Daarnaast zal de levering niet leiden tot een verstoring van de regionale machtsbalans en stabiliteit, omdat deze toestellen ter vervanging dienen van de bestaande vloot. Voorafgaand aan de levering van de goederen zal het ministerie van Defensie een exportvergunning aanvragen. Deze aanvraag zal opnieuw worden getoetst aan de acht criteria door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Voor de financiële aspecten van de verkoop verwijs ik naar de bijgaande commercieel-vertrouwelijke brief. Ik verzoek de gegevens in die brief vertrouwelijk te behandelen2.

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert


X Noot
1

I.v.m. een correctie in de voetnoot

X Noot
2

Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl