Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2012-2013
Kamerstuk 22054 nr. 208

Gepubliceerd op 13 februari 2013

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier22 054 Wapenexportbeleid

Nr. 208 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 februari 2013

Met deze brief informeer ik u dat met Jordanië principe-overeenstemming is bereikt over de verkoop van onderstaande materieel:

  • 60 Cheetah pantserrupsvoertuigen tegen luchtdoelen met reservedelen en ongeveer 350.000 schoten bijbehorende munitie;

  • elf Flycatcherradars met 22 bijbehorende kanonnen;

  • vijf bergingstanks Leopard 1;

  • 14 onderstellen Leopard 1 en Cheetah

Over het voornemen om het luchtverdedigingssysteem Cheetah te verkopen, is de Kamer meerdere malen vanaf 2008 via het Materieelprojectenoverzicht geïnformeerd. Naar verwachting zal het verkoopcontract in februari 2013 worden getekend.

Met de verkoop is een bedrag gemoeid van € 21 miljoen. Jordanië zal dit bedrag vanaf 2014 in tien jaarlijkse termijnen betalen. Het materieel zal vanaf begin 2014 tot en met 2016 jaarlijks in drie batches aan Jordanië worden geleverd. Een aantal onderhouds- en gebruikersopleidingen maakt deel uit van deze overeenkomst. De kosten voor deze opleidingen worden geraamd op ongeveer € 100.000 en maken deel uit van de verkoopprijs.

De Cheetah’s en de bergingstanks worden in operationele staat overgedragen. Defensie zal het materieel voorafgaande aan de overdracht gereed maken voor levering. Hiermee is naar verwachting een bedrag van ongeveer € 5 miljoen gemoeid. Ook deze kosten maken deel uit van de verkoopprijs.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de overdracht van het materieel getoetst aan de acht criteria zoals geformuleerd in het Gemeenschappelijk Standpunt van de Europese Unie inzake wapenexport. In dit geval heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken onder meer onderzoek verricht naar de mensenrechtensituatie in Jordanië en de mogelijke invloed van de overdracht van het materieel op de interne en regionale stabiliteit. Uit dit onderzoek is gebleken dat het niet te verwachten is dat de overdracht van dit materieel gevolgen zal hebben voor de mensenrechten en interne situatie. Daarnaast zal de levering de regionale machtsbalans en stabiliteit niet verstoren, omdat van de aankoop van het materieel door Jordanië geen dreiging uitgaat.

De minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl