Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2011-2012
Kamerstuk 22054 nr. 191

Gepubliceerd op 14 maart 2012

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier22 054 Wapenexportbeleid

Nr. 191 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 maart 2012

Graag bieden wij u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 3 februari 2012 inzake het bezoek van een Indonesische delegatie in Nederland.

Van 30 januari tot 3 februari jl. heeft een Indonesische delegatie onder leiding van Luitenant-generaal Budiman, Deputy Chief of Staff of the Army, een werkbezoek gebracht aan Nederland. Doel van het bezoek was de bredere bilaterale defensiesamenwerking tussen Indonesië en Nederland te versterken. Er zijn gesprekken gevoerd met functionarissen van het ministerie van Defensie en van Buitenlandse Zaken. Ook is gesproken met vertegenwoordigers van de Universiteit Leiden.

Het bezoek vond plaats in het licht van de wens van de Indonesische regering de Indonesische strijdkrachten te moderniseren. Indonesië wil de landmacht op hetzelfde niveau brengen als de Indonesische luchtmacht en marine, die al over moderner materieel en hoger opgeleid personeel beschikken. Daarnaast wil Indonesië een min of meer gelijkwaardige samenwerkingspartner zijn voor de buurlanden, mede ter bevordering van gezamenlijke oefeningen. De buurlanden beschikken over een beter uitgeruste en modernere krijgsmacht.

Tijdens het bezoek werd gesproken over samenwerkingsmogelijkheden op het terrein van bijvoorbeeld onderwijs en training van het Indonesische leger met aandacht voor zowel militaire als civiele aspecten. Ook heeft Indonesië de wens geuit om als onderdeel van de modernisering van de landmacht andere tanks aan te schaffen. Er is behoefte aan ongeveer 80 moderne tanks en mogelijk een beperkt aantal extra tanks ten behoeve van opleidingen. In dit verband bevestigde de delegatie dat Indonesië geïnteresseerd is in overtollige Nederlandse Leopard-tanks. Er zijn dan ook gesprekken gevoerd over de technische voor- en nadelen van de tanks. Tevens heeft de delegatie de gelegenheid te baat genomen om de Leopard-tanks te bekijken.

Van Nederlandse zijde is de Indonesische delegatie tijdens het bezoek geïnformeerd over de zorgen van de Tweede Kamer en over de motie van het lid El Fassed waarin de regering wordt verzocht geen tanks te leveren aan Indonesië. Daarbij werd aan de delegatie gemeld dat de Nederlandse regering zich beraadt op een reactie op deze motie. In Indonesië had de Nederlandse ambassadeur dezelfde boodschap al eerder uitgedragen aan de Indonesische autoriteiten.

Tenslotte merken wij op dat wij ons niet herkennen in de berichtgeving van de Jakarta Post van 6 maart jl., waarin wordt gesteld dat Indonesië Nederland tot het einde van deze maand de tijd geeft om een besluit te nemen over mogelijke verkoop van tanks.

De minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal

De minister van Defensie, J. S. J. Hillen


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl