Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2011-2012
Kamerstuk 22054 nr. 187

Gepubliceerd op 23 december 2011

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier22 054 Wapenexportbeleid

Nr. 187 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET

Voorgesteld 22 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Nederlandse regering wapenexportvergunningen verleent voor wapenleveranties aan lidstaten van de Organisation of Islamic Cooperation (OIC);

overwegende, dat de OIC in de «Cairo Declaration on Human Rights in Islam» in artikel 24 en 25 stelt dat alle vrijheden en mensenrechten zijn onderworpen aan de sharia;

constaterende, dat de sharia een barbaars en middeleeuws rechtssysteem is dat consequent de rechten van christenen, joden, vrouwen en homoseksuelen schendt;

constaterende, dat alle lidstaten van de OIC hun handtekening onder artikel 24 en 25 hebben gezet;

verzoekt de regering geen vergunningen meer af te geven voor wapenexporten naar lidstaten van de OIC,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vliet


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl