Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2011-2012
Kamerstuk 22054 nr. 183

Gepubliceerd op 23 december 2011

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier22 054 Wapenexportbeleid

Nr. 183 MOTIE VAN HET LID EL FASSED C.S.

Voorgesteld 22 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in 2012 de eindonderhandelingen voor een wapenhandelsverdrag zullen plaatsvinden;

constaterende, dat in een aantal landen munitie voor wetshandhaving, zoals traangas, en internetfiltertechnologie worden ingezet voor repressie, waarmee mensenrechten worden geschonden;

overwegende, dat een effectief wapenhandelsverdrag ook de handel in munitie en producten voor tweeërlei gebruik reguleert;

verzoekt de regering om zich in te zetten voor een robuust en effectief internationaal wapenhandelsverdrag;

roept de regering op daarbij ook als inzet te hebben, de handel in munitie voor wetshandhaving, zoals traangas, en producten voor tweeërlei gebruik zoals internetfiltertechnologie te reguleren,

en gaat over tot de orde van de dag.

El Fassed

Jasper van Dijk

Eijsink


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl