Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2011-2012
Kamerstuk 22054 nr. 182

Gepubliceerd op 23 december 2011

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier22 054 Wapenexportbeleid

Nr. 182 MOTIE VAN HET LID EL FASSED

Voorgesteld 22 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat overheden in een aantal landen gebruikmaken van internetfiltertechnologie voor blokkades en beperkingen op het gebied van vrijheid van meningsuiting en de toegankelijkheid van internet;

van mening, dat Nederland en de EU actie moeten ondernemen, onder meer op het gebied van een restrictie op de uitvoer van internetfiltertechnologie naar bepaalde landen;

overwegende, dat de Europese Commissie, met het groenboek over de controle op de uitvoer van producten voor tweeërlei gebruik van 30 juni 2011, een nieuwe herziening van de dual useverordering in gang beoogt te zetten;

verzoekt de regering op nationaal niveau maatregelen te nemen om een ad-hocvergunningsplicht in te stellen voor de uitvoer en doorvoer van internetfiltertechnologie;

roept de regering op in Europees verband te pleiten voor een vergunningsplicht voor de uitvoer van intemetfiltertechnologie als product voor tweeërlei gebruik om risico's op mensenrechtenschendingen zoveel mogelijk uit te sluiten, en de Kamer te rapporteren over vorderingen op dat gebied,

en gaat over tot de orde van de dag.

El Fassed


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl