Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2010-2011
Kamerstuk 22054 nr. 176

Gepubliceerd op 4 juli 2011

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier22 054 Wapenexportbeleid

Nr. 176 MOTIE VAN DE LEDEN VERHOEVEN EN EL FASSED

Voorgesteld 30 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er nog altijd geen leidraad is voor de toepassing van criteria 5 tot en met 8 (de niet-verbodscriteria) binnen het verlenen van vergunningen voor het wapenexportbeleid;

overwegende, dat dit geadviseerd is in de beleidsevaluatie van de IOB;

overwegende, dat een leidraad bijdraagt om bij belangrijke orders de gemaakte afweging duidelijk te maken en het gevaar van willekeur en niet-integer gedrag hiermee verkleind wordt;

verzoekt de regering een leidraad voor de niet-verbodscriteria op te stellen en de Kamer voor het einde van 2011 over de voortgang te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven

El Fassed


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl