Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2010-2011
Kamerstuk 22054 nr. 175

Gepubliceerd op 4 juli 2011

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier22 054 Wapenexportbeleid

Nr. 175 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 30 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering erkent dat de toetsing van wapens in EU-lidstaten te wensen overlaat, aangezien een aanscherping van het Europese wapenexportbeleid wordt bepleit;

overwegende, dat een aanscherping van het Europese wapenexportbeleid niet op korte termijn gerealiseerd zal zijn;

verzoekt de regering zolang het Europees beleid rond wapenexport niet is aangescherpt, de doorvoer van wapens afkomstig van EU-lidstaten zelf te toetsen aan de vigerende criteria,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl