22 054 Wapenexportbeleid

Nr. 172 MOTIE VAN HET LID EL FASSED

Voorgesteld 30 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Saoedi-Arabië een repressieve, autocratische staat is die de roep om meer burgerlijke vrijheden en sociaaleconomische rechtvaardigheid met harde hand onderdrukt;

constaterende, dat Nederland nog steeds vergunningen verleent voor export en doorvoer van wapen(componenten) aan Saoedi-Arabië;

overwegende, dat het risico op mensenrechtenschendingen in Saoedi-Arabië zeker zo hoog is als landen waarvoor op basis van criterium 2 geen vergunningen worden verleend;

verzoekt de regering geen vergunningen meer te verlenen voor uitvoer en doorvoer van wapens naar Saoedi-Arabië, zolang dit land geen betekenisvolle structurele hervormingen doorvoert,

en gaat over tot de orde van de dag.

El Fassed

Naar boven