Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2010-2011
Kamerstuk 22054 nr. 171

Gepubliceerd op 4 juli 2011

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier22 054 Wapenexportbeleid

Nr. 171 MOTIE VAN HET LID EL FASSED

Voorgesteld 30 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering een aanscherping van het wapenexportbeleid heeft voorgesteld;

constaterende, dat er een aantal vergunningen zijn afgegeven die periodiek verlengd dienen te worden omdat de transactie nog niet heeft plaatsgevonden, zoals de vergunning uit 2009 voor de levering van wapensystemen aan Marokko en een vergunning uit 2007 voor de leveringen van militaire goederen aan Saoedi-Arabië;

constaterende, dat er ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in de wereld, met name in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, die onder andere hebben geleid tot de aangekondigde aanscherpingen van het wapenexportbeleid;

overwegende, dat de onvoorspelbaarheid van wereldwijde ontwikkelingen ertoe noodzaakt om voortdurend te blijven monitoren op risico's op mensenrechtenschendingen en op basis daarvan te beoordelen of een wapenexport verantwoord is;

verzoekt de regering de verleende vergunningen voor wapenexport aan Marokko en Saoedi-Arabië te heroverwegen;

verzoekt de regering tevens vanaf heden bij verlenging van verleende vergunningen voor doorvoer en export van wapen(componenten) op dezelfde wijze te toetsen aan de criteria van het Gemeenschappelijk Standpunt Wapenexport als wanneer het een nieuwe vergunningsaanvraag betreft,

en gaat over tot de orde van de dag.

El Fassed


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl