Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2010-2011
Kamerstuk 22054 nr. 169

Gepubliceerd op 4 juli 2011

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier22 054 Wapenexportbeleid

Nr. 169 MOTIE VAN HET LID EL FASSED

Voorgesteld 30 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering voornemens is in een aantal vastgelegde gevallen de Kamer versneld te informeren over besluiten over wapenexportaanvragen;

constaterende, dat de regering voornemens is onmiddellijk nadat het besluit genomen is en de vergunning afgegeven is, de Kamer te informeren;

overwegende, dat de Kamer de scheiding der machten respecteert, maar haar controlerende taak intensiever wil uitvoeren aangaande het wapenexportbeleid dan nu mogelijk is;

verzoekt de regering bij export- en doorvoervergunningen voor wapens en wapencomponenten conform de uitwerking van de motie Van den Doel c.s. op stuk nr. 24 altijd een voorbehoud van instemming van de Kamer op te nemen en de Kamer gedurende een termijn van drie weken in staat te stellen de vergunning te agenderen voor een debat met de regering,

en gaat over tot de orde van de dag.

El Fassed


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl