22 054 Wapenexportbeleid

Nr. 168 MOTIE VAN HET LID EL FASSED

Voorgesteld 30 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering voornemens is in een aantal vastgelegde gevallen de Kamer onmiddellijk te informeren over besluiten over wapenexportaanvragen;

constaterende, dat zij hierbij onder andere het criterium wil gaan hanteren dat slechts vergunningsaanvragen met een transactiewaarde boven de 5 mln. op deze wijze met de Kamer zullen worden gedeeld;

overwegende, dat vergunningsaanvragen met een transactiewaarde van minder dan 5 mln. ook zeer gevoelig kunnen zijn;

verzoekt de regering de drempelwaarde voor de versnelde rapportage aan de Tweede Kamer te verlagen naar 1 mln.,

en gaat over tot de orde van de dag.

El Fassed

Naar boven