Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2010-2011
Kamerstuk 22054 nr. 168

Gepubliceerd op 4 juli 2011

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier22 054 Wapenexportbeleid

Nr. 168 MOTIE VAN HET LID EL FASSED

Voorgesteld 30 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering voornemens is in een aantal vastgelegde gevallen de Kamer onmiddellijk te informeren over besluiten over wapenexportaanvragen;

constaterende, dat zij hierbij onder andere het criterium wil gaan hanteren dat slechts vergunningsaanvragen met een transactiewaarde boven de 5 mln. op deze wijze met de Kamer zullen worden gedeeld;

overwegende, dat vergunningsaanvragen met een transactiewaarde van minder dan 5 mln. ook zeer gevoelig kunnen zijn;

verzoekt de regering de drempelwaarde voor de versnelde rapportage aan de Tweede Kamer te verlagen naar 1 mln.,

en gaat over tot de orde van de dag.

El Fassed


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl