22 054 Wapenexportbeleid

Nr. 162 MOTIE VAN HET LID EL FASSED C.S.

Voorgesteld 22 september 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Nederland het Verdrag inzake clustermunitie heeft ondertekend;

constaterende, dat de overheid haar ambities op het gebied van financiering van clustermunitie kracht bij kan zetten door eisen te stellen aan de financiële instellingen waarvan zij klant is en/of waarvan zij deels of geheel eigenaar is;

verzoekt de regering bij de huisbankier en financiële instellingen met staatssteun, zoals verzekeraars en banken, garanties af te dwingen dat financiële middelen niet gebruikt worden voor opslag, gebruik, productie en overdracht van clustermunitie en voor het assisteren bij, aanmoedigen van of aansporen tot een activiteit die op grond van het Verdrag inzake clustermunitie verboden is,

en gaat over tot de orde van de dag.

El Fassed

Jasper van Dijk

Voordewind

Hachchi

Van Dam

Naar boven