Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2008-2009
Kamerstuk 22054 nr. 148

Gepubliceerd op 9 juli 2009

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier22 054
Wapenexportbeleid

nr. 148
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juni 2009

In reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken om nog vóór het reces het Jaarrapport over het wapenexportbeleid in 2008 toe te zenden (2009D27541), moet ik u tot mijn spijt mededelen dat dit niet is gelukt. De cijfermatige rapportage is weliswaar afgerond, maar de tekstuele rapportage over ontwikkelingen op het terrein van het wapenexportbeleid, zowel nationaal als in EU-verband en in internationaal verband in het kader van de inspanningen op het terrein van de wapenbeheersing, zijn nog niet voltooid. Omdat het Jaarrapport een gezamenlijk product is van mijn ministerie en het ministerie van Buitenlandse Zaken, vergt ook de interdepartementale afstemming nog enige tijd.

Om de vaste commissie voor Economische Zaken toch in de gelegenheid te stellen om zich, ter voorbereiding op een algemeen overleg na het reces, nu al te buigen over de vergunningen die in 2008 werden afgegeven voor de uitvoer van militaire goederen, zijn inmiddels wel de maandoverzichten op de website www.exportcontrole.ez.nl geactualiseerd tot en met december 2008.

De staatssecretaris van Economische Zaken,

F. Heemskerk


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl