Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2008-2009
Kamerstuk 22054 nr. 142

Gepubliceerd op 5 december 2008
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier22 054
Wapenexportbeleid

nr. 142
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 december 2008

Naar aanleiding van de u eerder aangeboden «notitie over meer openbaarheid met betrekking tot de rapportage over de uitvoer van militaire goederen» van 27 februari 1998 (22 054, nr. 30), doe ik u hierbij, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, een overzicht toekomen van de waarde van de in het eerste halfjaar van 2008 afgegeven vergunningen voor de uitvoer van militaire goederen per categorie en per land van eindbestemming.

Zoals altijd is het kabinet bereid om in een mondeling overleg met de Kamer in te gaan op de uitgangspunten van het Nederlandse wapenexportbeleid. Daarbij zij opgemerkt dat indien de Kamer geïnformeerd wil worden over commerciële details van de individuele transacties, dit overleg deels een vertrouwelijk karakter zal moeten hebben.

De staatssecretaris van Economische Zaken

F. Heemskerk

2008 (1e helft)

Tabel 1: Waarde van afgegeven vergunningen voor de definitieve uitvoer van militaire goederen in het eerste halfjaar van 2008

 per categorie 1
Hoofdcategorie A «Wapens & Munitie»20081 waarde in mln euro’s
1. Tanks 65,36
2. Pantservoertuigen
3. Groot kaliber wapens (>12,7 mm)
4. Gevechtsvliegtuigen 0,02
5. Gevechtshelikopters
6. Oorlogsschepen 278,56
7. Geleideraketten
8. Klein kaliber wapens (<=12,7 mm) 0,36
9. Munitie en explosieven 1,68
10. Onderdelen en componenten voor «wapens en munitie»2229,56
Totaal Cat. A575,54
Hoofdcategorie B «Overige militaire goederen»20081 waarde in mln euro’s
1. Overige militaire voertuigen 1,05
2. Overige militaire vliegtuigen en helikopters
3. Overige militaire vaartuigen 0,04
4. Militaire elektronica 20,91
5. ABC-stoffen voor militair gebruik
6. Militair oefenmaterieel 0,15
7. Producten voor bepantsering en bescherming 0,09
8. Militaire hulp- en productieapparatuur
9. Militaire technologie en programmatuur 5,42
10. Onderdelen en componenten voor «overige militaire goederen»318,13
Totaal Cat. B45,79
Totaal Cat. A + B 
 621,33

Tabel 2: Waarde van afgegeven vergunningen voor de definitieve uitvoer van militaire goederen in het eerste halfjaar van 2008 per land van bestemming

2008 (1e helft)waarde in mln euro’s
Land van bestemmingCat. A Specificatie Cat. BSpecificatie TOTAAL
Argentinië0,26A10 0,03 B10 0,29
Australië0,01A10 0,10 B9 0,11
Brazilië0 0,49 B9 0,49
Brunei D12,20 A100 12,20
Bulgarije0,01 A10 00,01
Canada65,36 A1, A8 1,13B9 66,49
Chili0,02 A10 0 0,02
Denemarken0,52 A8, A10 0,70B4, B10 1,22
Duitsland34,31 A8, A9, A104,38 B3, B4, B6, B10 38,69
Egypte02,60 B9, B10 2,60
Estland00,40 B1 0,40
Frankrijk2,62A4, A8, A9, A10 2,67 B4, B9, B10 5,29
Griekenland5,03 A4, A10 0,01 B105,04
Ierland0,07 A10 0 0,07
India0,16 A10 0,05 B10 0,21
Indonesië315,43 A6, A10 0 315,43
Israël0 0,11 B100,11
Italië1,08 A8,A10 0 1,08
Japan0 4,31 B10 4,31
Jemen0 0,54 B10 0,54
Jordanië0 2,72 B4 2,72
Libanon0 0,65 B1 0,65
Macedonië0 0,80 B10 0,80
Maleisië0,45 A10 0,29 B4 0,74
Noorwegen0,77 A8, A10 0,61 B10 1,38
Pakistan3,94 A10 0 3,94
Portugal0,21 A8,A10 0 0,21
Qatar0,01 A10 0 0,01
Saoedi Arabië0,15 A10 0,96 B41,11
Singapore0,01 A9 0,05 B9, B100,06
Slowakije0,01 A8, A10 0 0,01
Spanje1,46 A6, A9, A10 0,55B10 2,01
Taiwan7,57 A10 0 7,57
Thailand0,35 A10 0,32 B100,67
Tsjechië0,04 A10 0 0,04
Turkije17,28 A8,A10 1,48 B9, B10 18,76
USA35,57 A8, A9, A10 1,96B4, B7, B9, B10 37,53
Ver. Koninkrijk1,05A8, A10 16,60 B4, B6, B9, B10 17,65
Zuid Korea0 0,26 B9, B10 0,26
Zweden1,33 A8, A9,A10 0,88 B4, B10 2,21
Zwitserland0,25 A3, A8, A9, A10 0,13B10 0,38
Overig NAVO468,00 A10 0,01 B10 68,01
Landen met waarden onder de 10 000 euro:5
Malta, Nederlandse Antillen, Tsjechië0,01 A8, A9, A10   
– - 0,01    
Totaal575,54  45,79  621,33

Voetnoten behorende bij tabel 1 en tabel 2 van het eerste halfjaar van 2008

1 De afronding naar twee cijfers achter de komma betekent voor zowel tabel 1 als tabel 2 dat subcategorieën waarvan de waarde onder de 10 000 euro blijft niet apart vermeld worden.

2 De subcategorie A10 (onderdelen en componenten voor «wapens en munitie»), betreft zoals meestal vooral leveranties van onderdelen van gevechtsvliegtuigen en gevechtshelikopters aan de fabrikanten van zulke systemen in de Verenigde Staten en leveranties van onderdelen van tanks en andere militaire gevechtsvoertuigen aan de Duitse fabrikant van zulke systemen. Ditmaal omvat deze subcategorie echter ook twee grote andersoortige vergunningen. Een vergunning met een waarde van € 60 voor delen van patrouillevaartuigen of «Oceangoing Patrol Vessels» (OPV’s) die voor een belangrijk deel in Roemenië voor de Koninklijke Marine gebouwd gaan worden en een vergunning met een waarde van iets meer dan € 37 miljoen voor aanvullende radar- en C3-apparatuur voor eerder aan Indonesië geleverde korvetten. Laatstgenoemde apparatuur is als componenten van oorlogsschepen in categorie A10 geboekt.

3 De subcategorie B10 onderdelen en componenten voor «overige militaire goederen» bestaat ook in deze verslagperiode uit een veelheid van kleinere leveranties van delen van militaire elektronica en delen van militaire vlieg- en voertuigen.

4 De post «overig NAVO» heeft doorgaans betrekking op vergunningen voor de uitvoer van onderdelen vallende onder de subcategorie A10, waarbij meerdere NAVO-landen (excl. Turkije, Roemenië en Bulgarije) als eindbestemming zijn toegestaan. In de praktijk wordt dit type vergunning gebruikt bij de toeleverantie van onderdelen aan producenten die uit voorraad willen kunnen leveren aan de op de vergunning als eindgebruikers vermelde NAVO-afnemers. Ditmaal bestaat deze post echter vooral uit de al in noot 2 vermelde delen van OPV’s, die na verwerking in Roemenië de eindbestemming Nederland zullen krijgen. Omdat Nederland niet als «exportbestemming» in het overzicht staat, is deze vergunning bij overig NAVO geboekt.

5 In Nederland is ook de uitvoer van pistolen of geweren voor sport- of jachtdoeleinden vergunningplichtig. Indien zulke vuurwapens voor langere tijd in het buitenland zullen verblijven, ook als deze meereizen met de eigenaar, zal een vergunning voor definitieve uitvoer aangevraagd moeten worden. Een deel van de uitvoer naar de in de opsomming vermelde bestemmingslanden, waarvoor de totale vergunningwaarde de 10 000 euro niet overschreed, heeft betrekking op dergelijke uitvoertransacties.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl