Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2007-2008
Kamerstuk 22054 nr. 131

Gepubliceerd op 12 november 2007
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier22 054
Wapenexportbeleid

nr. 131
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 november 2007

Hierbij wil ik u informeren dat het niet mogelijk zal zijn om de (ongenummerde) «lijst van vragen en antwoorden», zoals dat op 18 oktober jl. door de vaste commissie voor Economische Zaken naar mij werd gezonden naar aanleiding van het jaarrapport over het wapenexportbeleid in 2006, binnen de voor schriftelijke vragen gebruikelijke termijn terug te zenden.

Omdat het hier 63 deels zeer gedetailleerde vragen betreft waarvoor de antwoorden nader onderzoek, overleg en afstemming bij en met andere departementen en diensten vergen, zal daar meer tijd voor nodig zijn. Uiteraard ben ik mij er van bewust dat er een Algemeen Overleg over deze materie voorzien is op 20 december a.s. en zal ik er dus op toezien dat het aangevulde concept uiterlijk op 11 december aan u wordt toegezonden.

De staatssecretaris van Economische Zaken,

F. Heemskerk

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl